Galvenie
06.11.2014
Linards Laicens "Karoga briesmas" ("Флагобоязнь")
Linards Laicens ir viens no redzamākajiem reālistiem un revolucionāriem latviešu literatūrā. Viņa popularitātes dēļ latviešu buržuāzija to nīda ar dzīvniecisku naidu, tomēr vēl joprojām viņa darbi atgriežas un turpina savu misiju.
Izcilais latviešu literatūras kritiķis V.Knoriņš rakstīja: „Laicens latviešu literatūrā parādījās 1905. gada buržuāziski demokrātiskās revolūcijas priekšvakarā. Viņš sāka kopā ar Skalbi, Akurateru un Austriņu – ar visu to jaunromantiķu plejādi, kas jau sen savā radošā darbā izsīkusi… Kad jaunromantisms kļuva par reakcijas ieroci, kad sapņojošiem ideālistiem vajadzēja izšķirties, vai nu palikt kopā ar nacionālo demokrātiju pret proletariātu, vai arī kopā ar proletariātu prêt nacionālo reakciju, tad pēc 1917. gada revolūcijas no visas sīkburžuāziskās jaunromantiskās rakstnieku grupas pacēlās tikai viens un skaļi paziņoja: „Kopā ar proletariātu pret reakciju!” Tas bija mūsu Linards Laicens.”
Kā rakstnieks un publicists L.Laicens darbojās tādos revolucionāros izdevumos kā „Produkts”, „Vienība”, „Nākošie”, „Jaunā Gvarde”, „Kreisā Fronte”, „Tribīne”, „Darbs un Maize”.
Komunistiskā partija bija nelegāla, un tā nevarēja atklāti piedalīties vēlēšanās. Kad Saeimas vēlēšanām tomēr izdevās izvirzīt savu strādnieku un zemnieku sarakstu, tad šī saraksta pirmais kandidāts bija L.Laicens. Aģitācija par šo sarakstu buržuāziskā terora apstākļos nebija iespējama, turpretim visas partijas ar sociāldemokrātu partiju priekšgalā aģitēja pret strādnieku un zemnieku sarakstu.
Tomēr strādnieku un zemnieku saraksts ieguva vairāk nekā 75 000 balsu. Par ievēlētās strādnieku un zemnieku frakcijas līderi kļuva Linards Laicens. Viņa runas no Saeimas tribīnes atmaskoja buržuāziskās partijas un sociāldemokrātijas vadoņu nodevīgo politiku. Viņš bija viens no iecienītākajiem runātājiem kreiso strādnieku sapulcēs, mītiņos un arodbiedrību pasākumos, tāpēc latviešu buržuāzija nepārtraukti vajāja rakstnieku.

KAROGA BRIESMAS.

Pa leju dzelzceļa sliedes, pakalnā pilsēta; pilsēta neliela.
Pār pilsētu divi izciļņi: baznīcas tornis – mazākais, fabrikas skurstenis – lielākais.
…Karš bija pagātnē, revolūcija pagātnē; tagad – izmantot kara un revolūcijas augļus: raust, ēst, dzert un gulēt ar krūti uz raušamā, ēdamā, dzeramā. Ar šo pilsoņa vislāčplēsiskāko tikumu slaveni visi patriotiskie pilsoņi bez izņēmuma un negoda.
Tāla slava pār tāliem laukiem līdz jūrai un Rīgai.
Viesnīcnieks apciemoja pilsētas galvu, pilsētas galva – viesnīcnieku. Sieviešu līgas priekšsēdētāja apmeklēja aptiekarieni, aptiekariene – priekšsēdētāju. Miesnieks maiznieku, maiznieks miesnieku.
Varen labi bija dzīvot. Strādnieki nedrīkstēja runāt par astoņu stundu darba dienu, jo politiskais aģents apmeklēja kriminālpolicistu, kriminālpolicists aģentu. Varen labi bija dzīvot, citam citu apmeklējot. Būtu bijis vēl labāk, bet vēl vienmēr neizzuda bailes. Bailes no revolūcijas.
Kā! Bailes no revolūcijas? Revolūcija taču bija bijusi tā, kurai varēja pateikties, ka sekoja šī varen labā dzīve, – kāpēc tad no tās bailes?
Te svarīgs apstāklis – nepārspējama pretruna – varen laba dzīve bija tiem, kas revolūcijas sasniegumus pakampuši sev, nozaguši īstajiem revolūcijas izkarotājiem. Un viņi zināja, ko tie bija izdarījuši.
Tā bija pakalna pilsētā, tā visās citās pilsētās.
Fabrikas skurstenis nekūpēja pusgadu. Bija bezdarbnieki. Bet arī baznīcas tornis vēl nekūpēja.
Miers bija pilsētā tik liels, ka, ja pelēkbarona rati no laukiem pārbrauca pār tirgus laukumu, – visi logi pavērās un izbāzās pilsoņu un viņu meitu galvas, lai pabrīnītos: kas tur rīb?!
Bet vienu rītu klusums bija šausmīgs. Nekas nerībēja. Pat soļi nebija dzirdami pār tirgus laukumu.
Sieviešu līgas priekšsēdētāja priekšlaikā dzemdēja. Aptiekariene drebošām rokām meklēja plauktos ciānkāliju, lai nonāvētos. Miesniekam lielais gaļas nazis blarkšķēdams izkrita no rokām uz klona. Maizniekam palika mute vaļā, un tikmēr rīta cepums sagruzda krāsnī. Pilsētas galva un viesnīcnieks – neatrodami.
Vai tāpēc klusums šausmīgs?
Skursteņa galā bija sarkans karogs!
Sarkanais karogs bija skursteņa galā!
Sarkanais augstu pār pakalna pilsētu!
Nekāds sociāldemokrātiskās partijas karogs, bet sarkanais karogs!

Tas jau bija tas briesmīgākais, ka viņš nebija sociāldemokrātiskais. Kurš tad no savējā būtu izbijies?
No rīta bija arī vējš un sarkanais plīvoja priecīgi pret lecošo sauli.
Politiskais aģents izsteidzās pirmais. Apskatījās no stūriem: taču nekā vairāk nebija kā tikai karogs. Tikai karogs! Bet pret karogiem viņam jau sen bija sava piedzīvojumu praktika: tie neko nedarīja – varēja ņemt pat rokā.
Viņš deva signālus: jānoņem, kamēr pilsoņu vairums vēl guļ rīta miegu.
Policijas priekšnieks rīkoja:
„Uzkāpt! Uzkāpt!”
Bijušais cara laiku žandarms sirmām ūsām pirmais metās pie skursteņa. Bet nekas neiznāca; vecā, pensiju izdienējusī galva reiba, tikko acis pacēlās pret augšu.
Mēģināja jaunākais kārtībnieks. Pakāpās, apdomājās: mājā jauna sieva – ko tad, ja pie karoga kāda elles mašīna: paliks bez pēcnākamiem. Tāpēc izlikās pilnīgi nevainīgs un sacīja:
„Taisni tā, nevaru!”
Aģents tikmēr pratināja naktsvaktnieku: kā neredzējis, kāpēc neredzējis? Kā drīkstējis neredzēt? Līdzzināšanu sāka rakstīt protokolā. Skurstenis augstu prêt mēnesnīcu, – kā nevar redzēt kāpjam? Neiespējami!
Sāka lasīties ļaudis. Uz darbu ejošie strādnieki. Smaidīja. Apstājās.
Policija palika nervoza: kauna lieta – viņi redz, skatās, ka nespēj noņemt. Bet bez noņemšanas nevar dzīvot.
Skraidīja, klaigāja, bet karogs plīvoja, sacirzdamies šāvieniem līdzīgiem trokšņiem. Pat neērti palika, drebuļi skrēja caur kauliem.
Ļaudis vienmēr vairāk pulcējās. Nāca jau arī bailīgie tuvāk. Sākās spriedelēšana.
„Nogāzt ar visu skursteni!”
„Sašaut!”
„Vai tad pilsētā ir lielinieki?!”
„Atsaukt zaldātus!”
„Ugunsdzēsējus!”
Ugunsdzēsējus minam uztvēra policija. Deva signālu.
Sabrauca kaskās, zvaniem rībot, sastājās komandā – lepni.
Bet trepes nesniedza ne trešu daļu.
Drošākais kāpa pa dzelzs turekļiem gar skursteni, kāpa rūpīgi, ilgi.
„Drošāk, drošāk!” skubināja brandmajors.
„Pusstops un vakariņas!” sauca.
„Ducis alus!” Viesnīcnieks spraucās caur sievietēm.
Kāpējs centās. Lika zābaku un turējās.
Solījumi pieauga. Pat naudu minēja. Paaugstinājumus dienesta pakāpē. Ordeni.
Beidzot bija klāt. Uzmanīgi aptaustījās, pārmeklēja, vai tiešām nav kāda elles mašīna skursteņa galā. Tad atraisīja auklu, ar ko karoga kāts bija piesiets pie dzelzs stīpas, un, kātu zobos iekodis, kāpa lejup.
Viesnīcnieks un miesnieks tūliņ atžilba. Spieda viens otram roku.
„Es jau sacīju: kas tādu lupatu ko nenoņemt!”
Viņa vēders kratījās un šaurās acis mirdzēja, kad tusnīdams braucīja ūsu.
Kad ugunsdzēsējs nokāpa, miesnieks sacīja svinīgi:
„Varonis, varonis! Lāčplēsis!”
Policija karogu apskatīja, izgrozīja pa rokām. Pēc tam uzrakstīja protokolu, ierakstīja. Cik garš, cik plats, kāda krāsa. Pielika pie lietas. Lietu nosūtīja augstākai priekšniecībai uz Rīgu ar īpašu ziņnesi un raportu.
Bet ļaudis – ļaudis ilgi nevarēja izklīst. Stāvēja uz ielas un skatījās augšā uz skursteņa galu. Vai vēl neparādīsies otrs karogs? Varēja taču. Iespējams bija. Ja nebija iespējams redzēt, kā noņemtais tur ticis, kāpēc tad nevarēja piepeši parādīties jauns noņemtā vietā?
Bailes nebija tik lielas, skatoties pašā karogā, nekā viņu gaidot.
Pret vakaru, kad saule laidās lejā, bailes pieņēmās. Kā paies nakts?!
Viesnīcnieks – tiklīdz dzirdēja kādu zvanu no numuriem – nodrebēja. Nevarēja izturēt. Sāka zvanīt pa telefonu.
– Pastiprināt policiju!
Nav rezervju.
– Sūtīt karaspēku pilsētu apsargāt!
Nav rezervju.
Bet ja no rīta atkal karogs! Otrā rītā mazā gaismiņā saskrēja ap skursteni skatīties: vai nav atkal. Miesnieks teica, ka savām acīm redzējis no jauna skursteņa galā. Aptiekarienei visu dienu acis nenovērsās no loga uz fabrikas pusi. Mācītājs iznāca ar krustu rokā – mierināja, drošināja.
Karogs, sarkanais karogs palika un palika pilsētā.
Nodibināja Sarkanā Karoga Noņēmēju Biedrību. Iesvētīja viņas karogu, iesita kātā divdesmit piecas zelta naglas, nesa caur pilsētu ar mūziku un bīskapu priekšgalā.
Nekā.
Beidzot nojauca lielo skursteni.
Nekā.
Bailes nepārgāja.
Un nepāries.
Jo viņi zināja, ko tie bija izdarījuši.


ФЛАГОБОЯЗНЬ

В низине проходила железная дорога, на холме стоял город. Город был небольшой.
Над городом вздымались две вышки: коло¬кольня божьего храма — пониже, заводская труба — повыше.
В городском обществе также высились два пика: либеральный городской голова — помельче, консервативный хозяин гостиницы — покрупнее.
Война была за плечами, революция — за плечами; теперь только пожинай плоды войны и революции: хватай, ешь, пей и грудью прикрывай нахватанное, еду, питье. Этой, самой героической из гражданских доблестей, славятся все патриоты-буржуа, без исключения, без изъятия.
И слава о них разнеслась по городам и ве¬сям, до самого моря, до самой Риги.
Хозяин гостиницы обычно являлся с визитом к городскому голове, а городской голова — к хозяину гостиницы. Председательница Женской лиги посещала аптекаршу, аптекарша — председательницу. Мясник хаживал к булочнику, булочник — к мяснику.
Вольготно им жилось! Рабочие не смели и пикнуть о восьмичасовом рабочем дне, ибо агент политохраны наведывался к чину уголовной полиции, а чин уголовной полиции — к агенту. Вольготно им жилось, этим исправным визитерам! И жилось бы еще привольней, если бы прошел страх. Страх перед революцией.
Как?! Страх перед революцией? Ведь это благодаря ей, революции, и наступила вольготная жизнь — так из-за чего вдруг страх?
Из-за одного важного обстоятельства — неодолимого противоречия: привольно жилось тем, кто обокрал вершителей революции, присвоил ее плоды. И рыльце у них было в пушку.
Так обстояло дело в городке на холме, так же — во всех других городах страны.
Заводская труба не дымила уже полгода. Люди ходили без работы... Но и колокольня еще не задымилась.
В городке стояла такая глубокая тишина, что когда базарную площадь пересекала телега деревенского «серого барона», приотворялись все окна и вылезали головы местных обывателей и дочерей их поглазеть: что это за возмутитель спокойствия?
Но однажды утром тишина воцарилась просто жуткая. Никаких возмутителей спокойствия. Даже шагов не было слышно на базарной площади.
Председательница Женской лиги родила до срока. Аптекарша дрожащими руками искала мышьяк, чтобы покончить с собой. У мясника выпал из рук огромный секач и с грохотом ударился о цементный пол. У булочника сгорела на поду вся утренняя выпечка, пока он стоял с разинутым ртом. Городского голову и хозяина гостиницы как ветром сдуло.
Из-за этого и воцарилась жуткая тишина?
На верхушке трубы реял красный флаг!
Красный флаг реял на верхушке трубы!
Красный — на самой вышине, над холмом и городом!

Не какой-нибудь флаг, не флаг нынешних социал-демократов, а красный флаг!
В том-то весь и ужас, что не флаг социал-демократов.
Кто бы испугался собственного флага?
Утром подул ветер, алое полотнище радостно заколыхалось навстречу восходящему солнцу.
Агент политохраны прибыл первым. Обследовал ближние углы: никого нет, есть только флаг. А по части флагов он уже имел опыт: они не кусались — хоть бери в руки.
Он подал знак: снять, пока большинство со¬граждан еще предается сну!
Начальник полиции приказал:
— А ну наверх! Наверх!
Седоусый великан — бывший царский жандарм — первым бросился к трубе. Но не тут-то было: старая, списанная в отставку голова кружилась, стоило поднять вверх глаза.
Сделал попытку полицейский помоложе. Полез было, да призадумался: дома молодая жена — а вдруг при флаге адская машина, сгинешь и потомства не останется. Тут он состроил простодушную мину и отрапортовал:
— Осмелюсь доложить, не в моих силах!
Агент тем временем учинил допрос ночному сторожу: как это не видал, почему не видал? По какому праву не видал? Сейчас же занесем в протокол как соучастника. Труба высокая, луна светит, как это можно не заметить, что лезут по трубе? Исключено!
Стал собираться народ. Люди шли на работу. Усмехались. Останавливались.
Полиция занервничала: это же позор — они видят, смотрят, что флага не снять. А не снимать — смертельно опасно.
Суета, крики, а флаг развевается, хлопает на ветру, будто стреляет. Жутко становится, мороз по коже.
А толпа все густеет. Даже самые опасливые подходят поближе. Пошли пересуды:
— Трубу надо опрокинуть!
— Сбить выстрелом!
— Большевики, что ли, в городе?
— Большевики, большевики.
— Вызвать войска!
— Пожарную команду!
Насчет пожарников уловила полиция. Дали сигнал. Те прикатили в касках, с трезвоном, браво выстроились.
Однако пожарная лестница не покрыла и трети трубы.
Один смельчак полез вверх по железным скобам, карабкался осмотрительно, мед-ленно.
Брандмайор подбадривал:
— Веселей, веселей!
— Полуштоф и ужин! — посулил кто-то.
— Дюжина пива! — Это хозяин гостиницы протиснулся сквозь толпу женщин.
Пожарник старался вовсю. Осторожно заносил ногу в сапоге и подтягивался на руках.
Ставки возрастали. Уже были обещаны деньги. Повышение в должности. Орден!
Наконец-то цель была достигнута. Пожарник с предосторожностями все ощупал: нет ли и впрямь тут адской машины? Потом отвязал веревку, которой древко было прикручено к железной скобе, и, зажав палку в зубах, стал спускаться вниз.
Хозяин гостиницы и мясник сразу ожили. Пожимали друг другу руки.
— Я же говорил: велико ли дело — снять пустяковую тряпку!
У мясника колыхался живот и поблескивали узенькие глазки, когда он, покряхтывая, гладил усы.
Пожарник спустился вниз, и мясник торжественно изрек:
— Герой, герой! Богатырь!
Полиция обследовала флаг, передавая его из рук в руки. Затем составили протокол, куда занесли длину, ширину, цвет. Подшили к делу. Дело направили высшему начальству в Ригу с нарочным и рапортом.
А люди, люди еще не расходились. Стояли на улице и смотрели вверх на верхушку трубы. Вдруг появится еще один флаг? Вполне ведь возможно. Очень даже возможно. Раз никто не видел, как очутился на трубе первый, так почему бы не возникнуть новому флагу на месте снятого?
Сам флаг не внушал такого страха, как ожидание, что он вдруг появится снова.
К вечеру, с приближением заката, страх стал приниматься в силе. Что-то принесет ночь?
Хозяин гостиницы при каждом звонке из номеров дергался. Нервы сдали. Бросился к телефону.
— Усильте полицию!
— Нет резервов.
— Вышлите войска для охраны города!
— Нет резервов.
— А если утром опять будет флаг?
На другое утро чуть свет люди сбежались к трубе смотреть: нет ли опять? Мясник уверял, будто своими глазами видел снова над трубой. Аптекарша весь день не могла отвести глаз от окна, выходившего на завод. Пастор вышел с крестом в руке — умиротворял, вселял бодрость духа.
Флаг, красный флаг, по-прежнему оставался в городе.
Было основано Общество Содействия Снятию Красного Флага. Освятили знамя нового Общества, вогнали в его древко двадцать пять золотых гвоздей, пронесли через весь город под музыку: шествие возглавлял епископ.
Не помогло!
Под конец разобрали высокую трубу. Не помогло. Страх не проходил. И не пройдет.
Ведь рыльце у них в пушку.

(1928 год)
Latvijā / Skatīts 1031 / Piebilda lspr Reitings: 5 / 2
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz