Galvenie
03.06.2015
Par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā
Latvijas Republikas Saeimas deputāti Andrejs Elksniņš, Vitālijs Orlovs, Sergejs Dolgopolovs (Saskaņa) un Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks (Latvijas Sociālistiskā partija) ir norūpējušies par stāvokli, kādā atrodas Daugavpils reģionālā slimnīca. Lai noskaidrotu radušo situāciju, viņi nosūtīja pieprasījumu, uz ko atbildi sniedza veselības ministrs Guntis Belevičs.

Депутаты Сейма Андрей Элксниньш, Виталий Орлов, Сергей Долгополов (Согласие) и Артур Рубикс, Раймонд Рубикс (Социалистическая партия Латвии) озабочены тем состоянием, в котором находиться Даугавпилская региональная больница. Для прояснения ситуации они сделали запрос, на который ответы им дал министр здравоохранения Гунтис Белевич.

Deputāti interesējās vai slimnīcai nedraud maksātnespēja, uz ko ministrs viņiem atbildēja, ka ministrijai nav pieejama pilna operatīvā informācija par slimnīcas finansiālo stāvokli. Tāpēc konkrētu atbildi nevar sniegt.
Deputātus satrauc katastrofālais ārstu trūkums. Tā visa rezultātā, cilvēki nevar saņemt medicīnisko palīdzību. Ko ministrija plāno darīt?
— Slimnīca periodiski ir informējusi Nacionālais veselības dienestu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu par atsevišķu speciālistu pakalpojumu ierobežoto pieejamību neatliekamās palīdzības sniegšanai noteiktos datumos ar formulējumu “ sakarā ar speciālistu trūkumu” - neirologa, otolaringologa un citu. Šādos gadījumos Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nogādā pacientus uz citu tuvāko ārstniecības iestādi un uz Rīgas stacionāriem- savā atbildē raksta ministrs.
Tikpat izvairīgi ministrs atbildēja arī uz citiem jautājumiem, kas skar ārstu darba apmaksu.

Депутаты поинтересовались нет ли опасения для наступления неплатежеспособности больницы на что министр им ответил, что министерству не доступна оперативная информация о финансовом состояние больницы. Поэтому точно ответить не может.
Депутаты были обеспокоены катастрофической нехваткой врачей. В результате чего люди не могут получить медицинскую помощь. Что же министерство планирует делать?
- Больницы периодически информировала Национальную службу здоровья и Службу неотложной медицинской помощи о ограниченном доступе к отдельным услугам специалистов по определенным датам, с формулировкой « в связи с нехваткой специалистов» - нейролог, отоларинголог и т. д. В таких случаях Служба неотложной медицинской помощи доставляла пациентов в другое ближайшее медицинское учреждение и в рижские стационары — пишет в своём ответе министр.
Так же уклончиво министр отвечал и на другие вопросы, касающиеся оплаты труда врачей.

Ar pilnu ministra atbildes tekstu var iepazīties šeit.
С полным ответом министра можно ознакомиться здесь.


http://latsocpartija.lv/lv/news/170/
http://latsocpartija.lv/ru/news/170/
Latvijā / Skatīts 446 / Piebilda lspr Reitings: 0 / 0
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz