Galvenie
06.06.2014
Lielākajā daļā pārbaužu Latvijas veikalos atklāj darba aizsardzības pārkāpumus
В большинстве магазинов - нарушения правил охраны труда
Lielākajā daļā pārbaužu Latvijas veikalos atklāj darba aizsardzības pārkāpumus

Valsts darba inspekcija (VDI) šogad veikusi pārbaudes 100 veikalos visā Latvijā, darba aizsardzības vai tiesību pārkāpumus konstatējot vairāk nekā 75% no tiem, informē inspekcijā.

VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vecākā eksperte Ilze Kalniņa pastāstīja, ka VDI turpinās pārbaudes mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumos un to struktūrvienībās visu gadu, kopumā pārbaudot vismaz 183 veikalus.

Līdz šim ir veiktas pārbaudes vairāk nekā 100 veikalos, tai skaitā veikalu ķēdēs "Rimi", "Supernetto", "Drogas" un "Depo". Apsekoti arī dažādi pie lielām veikalu ķēdēm nepiederoši, specializēti veikali. Pārbaudēs inspektori vērtē gan ar darba aizsardzību un darba tiesībām saistīto dokumentāciju, gan faktiskos darba apstākļus.

Šobrīd pabeigtajās pārbaudēs nav konstatēti tādi veikali, kuru darbība būtu jāaptur būtisku darba aizsardzības prasību pārkāpumu dēļ, vai arī tādi pārkāpumi, par kuriem būtu jāpiemēro administratīvie sodi. Taču kopumā pārbaužu rezultātā vairāk nekā trīs ceturtdaļām jeb 75% darba devēju izsniegti rīkojumi pārkāpumu novēršanai noteiktā laikā ar mērķi uzlabot darba vidi mazumtirdzniecības nozarē ilgstošā laika periodā, pastāstīja Kalniņa.

Visvairāk pārkāpumu veikalos saistīti ar nepilnīgu un neatbilstošu darba vides risku novērtējumu, piemēram, šajā procesā netiek iesaistīti nodarbinātie, kā arī nodarbinātie netiek iepazīstināti ar novērtējuma rezultātiem. Vairākos uzņēmumos risku novērtējums nav atbildis faktiskajiem apstākļiem darba vietās, proti, nav bijuši apzināti visi riska faktori, kā arī sagatavots darba aizsardzības pasākumu plāns, proti, netiek paredzēti novērtēto risku un neatbilstību mazināšanas vai novēršanas pasākumi.

Bieži inspektori konstatējuši, ka darbiniekiem netiek izsniegtas tā dēvētās algas lapiņas, tādējādi darbinieki nevar pārliecināties par darba samaksas aprēķina precizitāti. Nereti noslēgtie darba līgumi nav atbilduši normatīvo aktu prasībām, piemēram, nav bijis norādīts nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks vai nolīgtā darba samaksa.

Konstatēti arī pārkāpumi, kuri saistīti ar neatbilstošu vai nepilnīgu apmācību darba aizsardzībā, piemēram, apmācība nav veikta regulāri vai arī nodarbinātie nav apmācīti par konkrētiem jautājumiem, kuri saistīti ar dažāda darba aprīkojuma lietošanu un smaguma pārvietošanu.

Trešdaļā jeb aptuveni 30% pārbaužu konstatēts, ka darbiniekiem nav veiktas obligātās veselības pārbaudes. VDI speciālisti skaidro, ka ļoti bieži šis pārkāpums saistīts ar to, ka darba devēji neapzinās atšķirību starp obligāto veselības pārbaudi, kas paredzēta, lai pārliecinātos, vai darbinieks, strādājot noteiktu darbu, nekaitēs sev, un veselības pārbaudi, kas paredzēta, lai pārbaudītu, vai darbiniekam nav kāda lipīga slimība un viņš strādājot neinficēs citus.

Inspektori arī konstatējuši, ka atsevišķās darba vietās netiek lietotas drošības zīmes, nav apzīmēti satiksmes ceļi, pārvietošanās ceļi nav pietiekami plati vai ir aizšķērsoti ar precēm. Ir konstatēti arī gadījumi, kad evakuācijas izejas ir slēgtas vai aizšķērsotas ar precēm vai evakuācijas kāpnes nav uzturētas darba kārtībā.

Kalniņa uzsver, ka visi šie pārkāpumi darba vidē var būt par cēloni nelaimes gadījumiem, ko apliecina arī VDI reģistrētie nelaimes gadījumi. Pērn mazumtirdzniecības nozarē reģistrēti 168 nelaimes gadījumi, kas ir par 43% vairāk nekā gadu iepriekš. No visiem 2013.gadā šajā nozarē reģistrētajiem nelaimes gadījumiem 14 bijuši smagi, bet četros - nodarbinātie gājuši bojā.

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/lielakaja-dala-parbauzu-latvijas-veikalos-atklaj-darba-aizsardzibas-parkapumus.d?id=44581576#ixzz33nhaDtBF

Государственная инспекция по труду (ГИТ) в этом году провела проверки в 100 магазинах по всей Латвии и выявила нарушения правил охраны труда в 75% случаев.

Проверки проводились в магазинах сетей Rimi, Supernetto, Drogas и Depo, а также в специализированные магазинах, не входящих в крупные сети. Инспекторы проверяли не только документацию по охране труда и трудовому праву, но и фактические условия работы людей.

Нарушений, из-за которых какой-либо из магазинов следовало закрыть, в ходе проверки выявлено не было. Больше всего нарушений в магазинах связано с недостаточно полной оценкой рисков. В некоторых магазинах работникам не выдавались т.н. листы заработной платы, чтобы они могли убедиться в точности расчета оплаты труда. Также нередко заключенные трудовые договоры не отвечали требованиям нормативных актов, так как в них не была указана длительность рабочего дня или рабочей недели.

Инспекторы также констатировали, что работники магазинов недостаточно обучены правилам охраны труда или же такое обучение проводится нерегулярно. В 30% проверенных магазинов не проводились обязательные проверки здоровья работников.

Как отмечает ГИТ, все эти нарушения могут стать причиной несчастных случаев на работе, что подтверждает статистика. В прошлом году в розничной торговле зарегистрировано 168 несчастных случаев, что на 43% больше, чем годом ранее, в том числе четыре человека погибли, а 14 получили тяжелые травмы.

http://www.delfi.lv/biznes/bnews/v-bolshinstve-magazinov-narusheniya-pravil-ohrany-truda.d?id=44582364#ixzz33nlT4aqC
Latvijā / Skatīts 468 / Piebilda lspr Reitings: 5 / 1
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz