Galvenie
11.04.2014
Latvijā ap 28 000 jauniešu nemācās un nestrādā
Šobrīd Latvijā ap 28 tūkstošiem jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piektdien Saeimas Eiropas lietu komisijā, kurā tika pārrunāta «Jauniešu garantijas» īstenošana Latvijā, sacīja Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

«Tomēr varbūt jaunietis konkrētajā brīdī ir starp darbu un skolu, vai darbu un skolu. Mēs zinām, kas strādā un kas ir reģistrēti NVA. Pārējais ir mūsu pieņēmums,» viņa sacīja.

Savukārt 74 tūkstoši no kopumā 236 tūkstošiem minētā vecuma jauniešu strādā.

Savukārt, citās valstīs statistika par jauniešu nodarbinātību netiekot veidota, jo nereti viņi pēc vispārējās vai profesionālās izglītības iegūšanas uzreiz nesāk studēt. «Piemēram, Anglijā un Īrijā ir pieņemts, ka jaunieši brauc apgūt dzīves pieredzi uz kādiem diviem trim gadiem. Latvijā varbūt ir vairāk pieņemts uzreiz iet uz augstskolu,» pauda Jaunzeme.
Reklāma

Šīs programmas mērķis ir mazināt jauniešu bezdarbu. Šogad Latvijā tam tērēs deviņus miljonus eiro. Jaunzeme paskaidroja, ka finansējuma sadalīšana sešiem gadiem saplānota vienmērīgi. «Bet mēs esam diezgan fleksibli finansējuma plānošanā. Mūsu finansēšanas sistēmā rindā nevienam nebūs jāstāv. Garantija paredz, ka četru mēnešu laikā jāsaņem pakalpojums, un to mēs nodrošināsim visiem, kas atnāks,» viņa sacīja.

Jauniešu bezdarba problēmai turpmākajos gados Eiropas Savienība (ES) pievērsīs pastiprinātu uzmanību. «Jauniešu garantijas» centrā ir 15 līdz 24 gadus veci reģistrētie bezdarbnieki. ES un valsts budžeta līdzfinansējumu saņems Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Valsts izglītības attīstības aģentūra. Latvija šogad plāno atbalstīt aptuveni 13 tūkstošus jauniešus bezdarbniekus. «Jauniešu garantija» darbosies laika posmā no 2014. līdz 2020.gadam.

Latvijā pašlaik reģistrējušies 9457 jaunieši bezdarbnieki, kas ir 9,7% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Jauniešu bezdarbnieku kopskaitā 13,2% bija ilgstošie bezdarbnieki, 9,7% – personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, 3,5% personas ar invaliditāti.

Janvārī un februārī darbā iekārtojušies 1136 jaunieši bezdarbnieki, no kuriem 428 pēc kāda aktīvā pasākuma pabeigšanas, liecina NVA jaunākie dati.

© TVNET. Visas tiesības paturētas.

В настоящее время в Латвии примерно 28 тысяч молодых людей в возрасте 15-24 лет не работают, не учатся и не осваивают профессию, заявила в пятницу на заседании парламентской комиссии по европейским делам госсекретарь министерства благосостояния Иева Яунземе.

На заседании обсуждалось осуществление программы "Молодежная гарантия".

"Молодой человек может в конкретное время находиться между работой и школой. Мы знаем, кто работает, и кто зарегистрирован в Госагентстве занятости. Остальное — это наше допущение", — сказала она.

Работают 74 тысячи из общего количества молодых людей этого возраста, всего их 236 тысяч человек.

В других странах нет статистических данных о занятости молодежи, поскольку молодые люди после получения общего или профессионального образования нередко не приступают сразу же к учебе, отметила она.

"Например, в Англии и Ирландии молодые люди едут на два-три года набраться жизненного опыта. В Латвии более принято сразу поступать в вуз", -сказала Яунземе.

Цель программы — снижение молодежной безработицы. В этом году в Латвии на нее будет потрачено 9 млн евро.

Яунземе пояснила, что запланировано равномерно распределение финансирования на шесть лет. "Но мы довольно гибки в планировании финансирования. В очереди никому стоять не придется. Гарантия предусматривает, что услуга необходимо оказать в течение четырех месяцев, и мы обеспечим ее для всех, кто придет", — сказала она.

Евросоюз в последующие годы будет уделять больше внимания проблеме молодежной безработицы, осуществляя программу "Молодежная гарантия", направленную на зарегистрированных безработных в возрасте 15-24 лет. Финансирование ЕС и госбюджета получат Госагентство занятости (ГАЗ) и Государственное агентство развития образования. В этом году в Латвии планируется оказать поддержку примерно 13 тыс молодым безработным. "Молодежная гарантия" будет действовать с 2014 до 2020 года.

В настоящее время в Латвии зарегистрировано 9457 молодых безработных -9,7% от общего количества зарегистрированных безработных. 13,2% от общего числа молодых безработных не имеют работы уже длительное время, 9,7% — это лица после отпуска по уходу за ребенком, а 3,5% — инвалиды.

За два первых месяца этого года на работу устроились 1136 молодых безработных, из них 428 — в результате активных мероприятий, свидетельствуют новейшие данные ГАЗ.

http://baltijalv.lv/news/read/22577
Latvijā / Skatīts 498 / Piebilda lspr Reitings: 0 / 0
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz