Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija
(Izvilkums)


VII
IMPERIALISMS KĀ ĪPAŠA KAP...
21.04.2014
Kārlis Markss. Tēzes par Feierbahu. (1845)

1. Visa līdzšinējā materiālisma — ieskaitot arī Feierbaha materiāli...
21.04.2014
J. STAĻINS
No «PAR ĻEŅINISMA PAMATIEM»
(1924. g. aprīļa sākumā Sverdlova universitātē lasītās lekcijas)
21.04.2014
(представлена только Глава 1)
ГЛАВА I
КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
1. ГОСУДАРСТВО - ПРОДУКТ НЕП...
21.04.2014
I nodaļa
ŠĶIRU SABIEDRĪBA UN VALSTS


1. Valsts - šķiru pretrunu nesamierināmības produkts
<...
21.04.2014

/ īsā versija/

Rēgs klīst pa Eiropu ― komunisma rēgs. Visi vecās Eiropas spēki ir apvienojušies svētam ...
21.04.2014