1 2 »
Kārlis MARKSS — ģeniālais zinātniskā komunisma pamatlicējs, pasaules proletariāta dižais skolotājs un vadonis, I Internacio...
03.05.2018
LIELĀ OKTOBRA SOCIĀLISTISKĀ REVOLŪCIJA — pirmā uzvarošā proletāriskā revolūcija, kas pasaule...
01.11.2017
SOCIĀLĀ REVOLŪCIJA — svarīgs posms sabiedrības attīstībā, radikāls apvērsums sabiedrības dzīve, kas nozīmē savu laiku nodzī...
01.11.2017
Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija
(Izvilkums)


VII
IMPERIALISMS KĀ ĪPAŠA KAP...
21.04.2014
Kārlis Markss. Tēzes par Feierbahu. (1845)

1. Visa līdzšinējā materiālisma — ieskaitot arī Feierbaha materiāli...
21.04.2014
J. STAĻINS
No «PAR ĻEŅINISMA PAMATIEM»
(1924. g. aprīļa sākumā Sverdlova universitātē lasītās lekcijas)
21.04.2014
(представлена только Глава 1)
ГЛАВА I
КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
1. ГОСУДАРСТВО - ПРОДУКТ НЕП...
21.04.2014
1-7 8-9